Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Newslettera

 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez sklep internetowy Unhuman.pl, którego właścicielem jest firma Establishment Distribution Anna Stradowska z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 14, NIP: 526-254-08-46, Regon 146352355 zwany dalej „Unhuman”
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Unhuman na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego unhuman.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Unhuman, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w powyższych podpunktach.
 4. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 5. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie unhuman.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Unhuman i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 6. Następnie Unhuman na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Unhuman, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 7. Unhuman informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
 8. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym momencie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 10. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny w mailu przesłanym przez newsletter, lub skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@unhuman.pl pocztą na adres Unhuman podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.
 11. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 12. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@unhuman.pl, pocztą bezpośrednio na adres Unhuman podany w Regulaminie.
 13. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez wolę.
 14. Unhuman rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 15. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Unhuman lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 16. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
pixel